Op.Dr.Alper BayraktarTwiterConnect To FacebookBize ulaşın
  • SAÇ EKİMİ BURSA
  • BENLERİNİZDEN KURTULMANIZ MÜMKÜN
  • OKÜLOPLASTİK CERRAHİ - GÖZ ESTETİĞİ
  • LİPOSUCTİOUN
  • EN İYİ ESTETİK CERRAH
  • BURSA ESTETİK YEDİNCİ YILINI KUTLADI.
  • BURUN ESTETİĞİ
  • AMELİYATSIZ YÜZ GERME SON TEKNOLOJİ

Burun Ucu Estetiği (Tip Rhinoplasty)

Burun Ucu Estetiği (Tip Rhinoplasty)

BURUN UCU ESTETİĞİ

Burun Ucu Estetiği (Tipplasti), burun ucundaki şekil bozukluklarını burun kemik yapılarını kırmadan düzeltmek için yapılan burun estetiği ameliyatıdır. Burun sırtında kemer ve eğriliği olmayan fakat burun ucunda düşüklük,genişlik,uzunluk,asimetri gibi şekil bozuklukları olan kişilerde burun ucu estetiği yapılarak bu deformiteler giderilmektedir.

tiphinoplasty

Ayrıca burun deliklerinde ve burun kanatlarındaki genişlik ve şekil bozuklukları düzeltilebilir.

Burun ucu estetiğinde burun ucundaki şekil bozukluğuna bağlı olarak yumuşak doku veya kıkırdakların bir kısmı çıkartılabilir ayrıca çeşitli kıkırdak parçaları biçimlendirilerek eklemeler veya dikişler kullanılarak burun ucu şekillendirilebilir.

Burun ucu estetiğinde tüm burun ameliyatlarında olduğu gibi dokular, özellikle kıkırdaklar eskiye oranla daha çok korunmaktadır. Ayrıca kıkırdaklar burnun kıkırdak yapılarının güçlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Burun ucu estetiği açık teknik ile veya burun içinden kapalı teknik ile yapılabilir.

Burun Ucu Estetiği Ameliyatı öncesinde doktorunuzla yapacağınız görüşme önemlidir.

Burun ucu estetiği ameliyat sonrası burun ucu estetiğinde burun kemiklerine dokunulmadan sadece burun ucundaki kıkırdaklar ve yumuşak dokulara işlem yapıldığından tam bir burun estetiği ameliyatına göre iyileşme süreci daha hızlı ve rahattır. Kemiklerin kırılmaması daha az kanama, şişlik ve morluk yaratır. Burun sırtında alçı veya plastik kalıp kalma süresi kısalır. Burun ucu estetiğinde işe dönüş daha hızlı olabilir.

Kemik kırılması ile ilgili riskler ortadan kalkar. Burun içindeki kesiler kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatılır, burun dışında belirgin bir iz oluşmaz. Burun ucu estetiği genellikle genel anestezi ile yapılmaktadır.Burun ucu estetiği işlemi ortalama 45 dk-1 saat sürer.Ameliyattan 5-6 saat sonra kişi aynı gün hastaneden taburcu edilebilir.

Burnun en dikkat çeken kısmı burun ucudur ve bu bölge estetik açıdan da çok önemlidir. Burun kanatlarını yapan iki adet “n” harfi şeklindeki kıkırdağın en üst birleşme noktalarından oluşur. Çok değişik tipleri vardır ve ırklar arasında da karakteristik özellikler taşımaktadır. Yüksekliği, genişliği ve açıları oldukça önemlidir. Bu bölgenin cildi burundaki en kalın cilt yapısına sahiptir. Burun kökünde cilt en ince iken burun ucuna geldikçe kalınlaşır ve cilt içi sebase bezlerin sayı ve yoğunluğu artar.


Sadece bu bölgenin cerrahi olarak düzeltilmesi de mümkündür ancak hastanın burnunun geri kalan kısmının elde edilecek sonuca uyum sağlayabilmesi içinde ameliyat öncesinde iyi bir planlama yapılması gerekmektedir. Her hasta burun ucu estetiği için uygun aday olmayabilir o nedenle hasta bu konuyu doktoruyla çok detaylı bir şekilde tartışmalıdır.

BURUN UCU ESTETİĞİ İSTANBULNormalde üçgen bir geometriye sahip olması gereken burun ucunun şeklini bozan çeşitli nedenler vardır. Burun derisi kalınlığı, burun derisi altı yumuşak doku fazlalığı, burun ucu kıkırdakların kaba yapısı. Burun ucu kıkırdakları arasında bulunan 30 derecelik açının bozulması, burun ucunda bulunan ve poligonal ışık reflesi veren kıkırdak çıkıntılarının yerlerinin bozulması, burun ucu kıkırdak desteğinin bozulması bunlardan bazılarıdır. Bu nedenlerin önceden saptanması ile nedene yönelik bir tedavi gerçekleştirilir. Yanlış geometri yapısal, enfeksiyon, travma ya da önceki cerrahi işlemlere bağlı olabilir.


Burun ucundaki başlıca şekil bozuklukları ise, top burun ucu, sivri burun ucu, parantez burun ucu, asimetrik burun ucu, burun ucu düşüklüğü, şeklinde özetlenebilir. Tip plasti olarak da bilinen burun ucu estetiği tam burun operasyonunun bir parçası olsa da, bazen tek başına yapılabilir. Özellikle burnunda küçük değişiklikler isteyen ya da tek sorunu burun ucu olan kişilerde tip plasti önerilir. Özellikle yaş arttıkça burun ucu düşer. Bu nedenle ileri yaş yüz gençleştirme işlemlerinin bir parçası olarak da tip plasti kullanılır. Gülümsediği zaman ya da konuştuğu zaman burun ucu düşen ya da oynayan kişilerde tip plastinin başka bir türü kullanılır. Burun ucu ile dudak kaslarını birleştiren kaslara yönelik bir işlem ile kişi sorunundan kurtulur.


Burun ucundaki sorun fazla değil ise, işlem tamamen kapalı ve dikişsiz halledilebilir. Burun ucunda fazla sorunu olan kişilerde, fazlaca kıkırdak desteğine ihtiyaç varsa bu durumda açık burun estetiği operasyonu gerekebilir. Burun ucunu oluşturan kıkırdakların şekillendirilmesi, fazla ise traşlanması, burun ucu kıkırdak açılarının oluşturulması, burun ucu asmalar ya da kıkırdak destekleri tip plasti sırasında yapılan işlemlerdir. Tip plasti yapılacak burunlarda burun ucu derisinin işleme hazır olması gerekir Sorunlu burun derisi olanlarda ya da yeni bir cerrahi işlem geçirmiş ancak henüz burun ucu derisinin şişliği geçmemiş ya da yeterince esneklik kazanmamış kişilerde istenmeyen sonuçlar doğabilir. Kalın burun ucu derisi burun ucu kıkırdak iskeletinde yapılan değişiklikleri göstermez. Bu durumda örneğin, yuvarlak burun ucu düzeltmesi yapılacak ise var olan durum düzelmeyebilir.


Burun ucu estetiği sorunu olan bazı kişilerde yanlış bir şekilde bütün sorunun burun ucunda olduğu yorumu yapılabilir. Bu kişilerde ayrıntılı bir inceleme yapıldığında, burnun geri kalan kısmında da bir harmoni bozukluğu olduğu fark edilir. Bu durumda sadece burun ucu estetiği işe yaramaz. Tam bir burun operasyonu gerekir.


BURUN UCCU ESTETİĞİ - ESTETİK BURUN Burun ucu tek başına değerlendirilmez. Burun ucunun bulunduğu burun önü projeksiyonu, dudak üstü ile yakından ilişkilidir. Bu iki yapı arasında uyum olmaz ise yüz ortasında denge bozulur. Burun ucu düşüklüğü üst dudak mesafesini gölgeler. Bu durum dudak estetiğini gizler. Bu tür durumlarda yapılan işlem sonrası dudak estetiğinin de değiştiği fark edilir.


Burun estetiğinde cerrahi dışında dolgu ve botoks gibi seçenekler vardır. Dolgu ile burun sırtı estetiğinde geçici, iyi sonuçlar alınsa da, dolgunun burun ucunda fazlaca yeri yoktur. Burun ucundaki derinin esnek olmayan doğası bu bölgeye dolgu yapılmasını engeller. Botoks ise hafif burun ucu kaldırmalarında etkili olabilir. Ancak sadece gülümsediği zaman burun ucunu indiren kasın aktif olduğu saptanan kişilerde botoks işe yarayacaktır.


Burnu kemerli olan bir hastanın burun ucu estetiği istemesi her zaman çok da doğru değildir. Genellikle doğru adaylar burnun diğer estetik ünitelerinin sorunsuz olduğu hastalardır.
Burun ucu estetiği ameliyatı; septuma yani burnu ikiye ayıran ortadaki kıkırdak yapıya, burun sırtını ve yanlarını oluşturan kemik yapıya dokunmadan sadece burun ucunda ki kıkırdaklara yapılan düzeltme işlemidir.


Bu sayede kalın, sarkık, uzun, yüksek, dar veya geniş burun uçları yeniden şekillendirilebilir. Burun kanatları daraltılabilir.

Gerekiyorsa ameliyat bitiminde tamponlar yerleştirilebilir ve alçı yapılabilir. Tamponsuz ve alçısız yapılması da mümkündür. Karar ameliyatınızı gerçekleştiren plastik cerraha bırakılmalıdır. Eğer tampon yerleştirilmiş ise 2.günde çekilir, alçınız var ise 5. günde çıkarılır veya değiştirilir ve yeni alçı yapılabilir. 10. günde de alçı tamamen çıkarılır ve masaja başlanır. Hedeflenen sonuca ulaşılması şişliklerin tamamen geçmesi genellikle 3 ayı bulmaktadır. Bu sürede özellikle cilt kalınlığı önemli bir rol oynar. Burun cildi kalın olan hastalarda veya daha önce burundan cerrahi bir müdahale geçirmiş hastalarda cildin eski kalınlığına geri dönme süresi 3 ay ile bir yıl arasında bir sürede alabilmektedir.
Bu ameliyatta standart Rinoplasti (estetik burun ameliyatı) ameliyatına göre çok daha az morarma, şişlik olur ve bu işlemden sonra normal hayata dönüş oldukça kısadır ve genellikle ağrı olmaz.
Burun ucu estetiği olmaya karar vermiş bir hastanın normal burun estetiği ameliyatı hakkında da bilgisi olması gerekmektedir.


Burun yüzün merkezinde bulunan ifadeyi her yönden etkileyen karakteristik özel bir organdır. Genişliği, yüksekliği, derinliği ve çok önemli fonksiyonları vardır. Şekli kişisel farklılıklar göstermektedir. Estetik burun ameliyatlarında da elde edilecek sonuçların bir standart burun olmasından ziyade; her hasta için özel olarak tasarlanması, her hastanın yüz şekli ve oranlarına uygun doğal bir sonuç elde edilmesine uğraşılması gerekmektedir. Burnun kendi içindeki oranları ve yüz ile ilgili oranları, kendi içindeki açıları ve yüz ile yaptığı açılar detaylı olarak değerlendirilmeli ve planlama hasta ile birlikte hastanın beklentileri göz önüne alınarak ayrıntılı bir görüşme ile yapılmalıdır.
Estetik burun ameliyatı olmak isteyen kişinin atması gereken en önemli adım bir plastik cerraha başvurmaktır. Ameliyattan önce hasta beklentilerini ve mevcut problemlerini kendisi ne kadar iyi tanımlayabilirse ve bunu ameliyatını yapacak doktoruna anlatabilirse ameliyat sonrasında elde edilecek sonuçta o kadar istediği gibi olacaktır.


Estetik burun ameliyatının planlanmasında daha önce kaza veya travma geçirip geçirilmediği, ameliyat olup olmadığı, doğuştan bazı problemlerinin olup olmadığı çok önemlidir.
Solunum problemlerinin olması estetik ameliyat olmaya engel değildir. Her iki problemde aynı ameliyatla rahatlıkla tedavi edilebilir.


Estetik burun ameliyatı olmak isteyen kişilerin arzuladıkları sonucun kusursuzluk değil düzeltme olduğunu akılda tutarak cerrahi sonrası daha iyi görünme ve daha iyi hissetme konusundaki beklentilerini doktorlarına net bir şekilde anlatmalıdır.


Kısacası estetik burun ameliyatı yani rinoplasti, burnunuza yeni bir şekil verebilir ama hayatınızın akışına yön veremez.

Etiketler: burun kaldırma estetiği, burun ucu ameliyatı, burun ucu estetiği, burun ucu estetiği ameliyatı, burun ucu kaldırma, burun ucu operasyonu, burun ucu şekillendirme, estetik burun ucu operasyonu, tipplasti

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  İLETMEK İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar   

 
# Burun ucu kaldırma ortalama ameliyat fiyatlarıTuba Says 30-01-2016 10:31
Burun ucu kaldırma ameliyatı ortalama fiyatlarını ve ne kadar sürede olduğunu öğrenmek istiyorum.
 
 
# revizyon burun estetiğiArzu Der ki 24-08-2014 20:15
ben 28 mayısta estetik operasyon geçirdim.ama aglamaktan harap oldum.sargılar falan bugün çıktı.burnum yok sanki minyatür.BURUN UCUM YOK SANKİ .kalmamıs gibi.düzelicekmi burnum acaba.diyolar inicek falan ama ztn inerse bşraz daha burnum kalmıcak durumdan hç memnun değilim.lütfen yardım edin cok moralim bozuk…
Lütfen bana yardımcı olun doktor bey başka bir doktora burun estetiğini yaptırmıştım ama inanın memnun kalmadım gerekirse revizyon burun estetiği yapalım yardımlarınızı bekliyorum.
 
 
# Burun Ucu Estetiği (Tip Rhinoplasty)Semra Says 04-06-2014 21:11
Burun ucu estetiği olmak istiyorum aynı zamanda burnum kemerli burun estetiği hakkında bilgi almak ve burun estetiği fiyatlarınızı öğrenmek istiyorum.İyi günler dilerim.
 
 
+2 # MerveSays 04-04-2014 21:06
Ben burun estetiği olmak ıstıyorum burnumdan cok utanıyorum . daha once burun amelıyatı oldum et vardı onu aldırdımm baya oluyor bu amelayatım. şımdede burnumu duzeltırmek ıstıyorum . nasıl burun yaptıracagım yada nasıl bır burun ıstedıgımı tam olarak bılmıyorum burnumun ustu kalkık burun ucu dusukk
 
 
+2 # Doğan Says 04-04-2014 19:33
Message : Burun ucumdaki sarkiklik beni rahatsiz etmekte ne yapilabilir ogrenmek istiyorum. File upload 'photo' : IMG_16764736007 379.jpeg Gönderenin IP Adresi: 176.219.167.133
 
 
+2 # Nergis Says 04-04-2014 19:29
Message :
Burun ucu estetiği düşünüyorum..In gilizce Öğretmeniyim..g enelde cuma günleri izinliyim..rand evu verebilirseniz haftaya cuma sevinirim..resi m gönderiyorum ve sanal bir burun resmi görmek isterim..gönder irseniz çok mutlu olurum..teşekkürler
File upload 'photo' :
image.jpg

Gönderenin IP Adresi:
46.197.68.7
 
 
+2 # Ece Says 04-04-2014 19:17
Message :
Benm burnumun ucu braz dusuk çıkık duruyo ameliyatsz dolguyla kaldırılabilndi gini duydm. Konu hakkinda bilgi almak istiyorm ve bu burun dolgusunun fiyatı nedir

Gönderenin IP Adresi:
78.180.9.164
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

İSTANBUL BURSA ESTETİK MERKEZİ

ONLİNE KONSULTASYON FORMU

ONLİNE KONSULTASYON FORMU

Burun Estetiğinde En Uygun Fiyat Bize danışmadan karar vermeyin!

BURUN ESTETİĞİSanal Burun Tasarımı

Ameliyat sonrası oluşacak tahmini burun şeklinizi merak ediyorsanız bize resminizi gönderin.